Book et event 2

Lad jeres næste arrangement handle om fællesskab og fysisk aktivitet.

Hyggelige og eksklusive rammer

Vi tager os af alt det praktiske, så I kan fokusere på at have det sjovt og nyde oplevelserne med hinanden. Vi tilbyder gratis parkering, eksklusive træningsfaciliteter, omklædning og skabe og så er hele klubben skabt til fællesskab og hygge. På den måde kan i alle føle jer komfortable og velkomne under jeres besøg.

Sammensætning af jeres arrangement

Der er mulighed for at sammensætte holdtræning med saunagus og efterfølgende bobler i vores lounge. I kan også sagtens vælge holdtræning eller saunagus som et arrangement for sig. Nedenfor har vi samlet SeierFitness’ mest populære events.

 

Book dit event her

Seier Full Body HIIT Ritualet

1: Full Body HIIT

Gør Jer klar til funktionel styrketræning, intense intervaller på løbebånd og romaskiner. Vores HIIT Zone er indrettet med specialbelysning der giver dig mulighed for ekstra fordybelse i træningen. Alle kan deltage på eget niveau, og timen skaber sammenhold på to minutter.

2: Saunagus

Restituer til en saunagus, hvor gusmesteren afvikler to gus sessioner.  Mellem sessionerne kan i køle af med et dyb i havet eller tage en pause under bruseren.

3: Bobler i klubben

Efter bad og omklædning får i serveret et glas bobler i vores lounge område. Dette er en hyggelig og glad måde at afslutte en fantastisk oplevelse på sammen.

Pris 4.500 kr.

Seier Cykling Ritualet

1: Cykling

Hvem kan gå galt i byen med go gammeldags spinning? Timen er for alle, da den kan tilpasses alle niveauer. Intet kan gå galt, da alle sidder fast i pedalerne. Der er lånesko i klubben.

2: Saunagus

Restituer til en saunagus, hvor gusmesteren afvikler to gus sessioner. Mellem sessionerne kan i køle af med et dyb i havet eller tage en pause under bruseren.

3: Bobler i klubben

Efter bad og omklædning får i serveret et glas bobler i vores lounge område. Dette er en hyggelig og glad måde at afslutte en fantastisk oplevelse på sammen.

Pris 4.500 kr.

Boksning Ritualet

1: Boksning
I starter med tekniktræning hvorefter vil intensiteten stige gennem slagkombinationer på sandsække og plethandsker kombineret med øvelser der sender pulsen i vejret. Her forbrænder I mere krudt, end I når at opdage

2: Saunagus

Restituer til en saunagus, hvor gusmesteren afvikler to gus sessioner. Mellem sessionerne kan i køle af med et dyb i havet eller tage en pause under bruseren.

3: Bobler i klubben

Efter bad og omklædning får i serveret et glas bobler i vores lounge område. Dette er en hyggelig og glad måde at afslutte en fantastisk oplevelse på sammen.

Pris 4.500 kr.

Slip kroppen og sindet løs

1: Groove Dance (udendørs ved havet på Aarhus Ø)

En let, sjov og legende dansetime med fokus på bevægeglæde. I bliver undervist i simple dansetrin eller rytmer, som I får lov til at udtrykke på hver jeres  måde. Alle vil føle sig kompetente og vil opleve lykken ved fri bevægelse.

2: Saunagus

Restituer til en saunagus, hvor gusmesteren afvikler to gus sessioner. Mellem sessionerne kan i køle af med et dyb i havet eller tage en pause under bruseren.

3: Bobler i klubben

Efter bad og omklædning får i serveret et glas bobler i vores lounge område. Dette er en hyggelig og glad måde at afslutte en fantastisk oplevelse på sammen.

Pris2.5 kr.

Få ro på!

1: Yin Yoga
Med fokus på ro og stilhed befinder vi os i det samme stræk i 3-5 minutter. Gennem dybe vejrtrækninger og et meditativ fokus lader vi kroppen bestemme hvornår og hvordan der gradvist gives mere slip.

2: Saunagus med mindfullness
Her skaber vi et nærværende rum med meditation og mindfulness. Saunagusen hjælper dig til at være til stede i nuet, og er derfor også oplagt for dig, der ikke har mediteret før, eller til dig synes det er udfordrende.

3: Bobler
Efter bad og omklædning får i serveret et glas bobler i vores lounge område. Dette er en hyggelig og glad måde at afslutte en fantastisk oplevelse på sammen.

Pris195 kr.

Holdtræning eller Saunagus

Vælg mellem et af følgende hold:

Full Body HIIT

Boksning

Cykling

Yin Yoga

Groove Dance

Eller vælg et af følgende saunagus:

Saunagus

Saunagus med mindfulness

Dybegående Gua Sha ansigtsmassage

 

Priser fra2.500 kr.

 


Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet

 

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos Seier har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til Seier. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via medlemslogin på www.seierfitness.dk.

 

§2. Medlemsarmbånd

 

Mister eller beskadiger et medlem sit medlemsarmbånd, skal det straks meddeles til Seier, som udfærdiger et nyt armbånd mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

 

§3. Varighed

 

Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §7. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Ved køb af abonnement ved fjernsalg (køb foretaget online) har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.

 

§4. For sen betaling

 

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til klubben blive indstillet, og der bliver udsendt en betalingspåmindelse til medlemmet. Hvis medlemmet ikke betaler senest 8 dage efter denne påmindelse, udsendes et rykkerbrev med tillæg af et rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 8 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder Seier sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §7. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

 

§7. Opsigelse af medlemskaber

 

Alle vores DIBS medlemskaber er med en seks måneders aftaleperiode! DIBS-medlemskaber kan tidligst opsiges til udgangen af bindingsperioden. Varslet er på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftlig via e-mail til klubben. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlem­skab er op­sagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centeret.

 

§6. Bero perioder

 

Dit medlemskab kan kun sættes på standby, ved udstationering, sygdom eller graviditet. Er du PREMIUM eller ALL IN medlem, har du ekstra bero muligheder.

 

§8. Umyndige medlemmer

 

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af ikke-myndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i en Seier klub.

 

§12. Afmelding af holdreservation

 

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest tre (3) timer før starttidspunktet. Så­fremt et medlem 1) ikke af­melder en holdreservation til ti­den eller 2) ikke melder afbud senest tre (3) timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste og deltagelse er be­kræftet af Seier, opkræves medlem­met et gebyr efter gældende takst. Forudbetalte medlem­skaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldigheds periode.

 

§21 Bookingregler og fremmøde til holdtræning

 

Du kan booke holdtræning 14 dage frem i tiden fra det aktuelle tidspunkt. Det betyder, at du umiddelbart efter en afsluttet holdtræning kan booke det samme hold 14 dage ude i fremtiden. Inden for disse 14 dage kan du have op til 10 åbne bookinger.

Billetten kan afhentes tidligst 2 timer og senest 10 minutter inden træningen begynder. Billetter som ikke afhentes, uddeles 10 minutter inden træningen begynder, til dem, som står på venteliste. Billetterne uddeles efter ventelisteprincippet, hvor nr. 1 på ventelisten får den første ledige plads osv. Husk at registrere, at du er kommet, på vores bookingstationer, hvis du står på venteliste og gerne vil deltage i en holdtræning.

Er du ALL IN medlem har du ekstraordinære bookingrettigheder.

§9. Helbredstilstand og personskade

 

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Seier. Seier anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. Seier tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

§10. Værdigenstande

 

Seier anbefaler, at alle gen­stande af værdi opbeva­res i et aflåst skab under træning. Seier bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

 

§11. Ordensregler

 

Det til enhver tid gældende ordensreg­lement samt an­visninger givet af Seier´s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Træning skal ske i træningstøj og indendørssko. Det er ikke tilladt at træne i bare tæer eller strømpesokker.

 

§13. Køb af klip til personlig træning

 

Fortryder et medlem køb af klip til personlig træning eller af anden årsag ikke får brugt de forudbetalte klip, refunderes pengene ikke for de tilbageværende klip.

 

§14. Afmelding af tid ved en personlig træner

 

Er et medlem, der har købt klip til personlig træning, forhindret i at møde til aftalt tid med den personlige træner, skal der meldes afbud senest 24 timer før. Så­fremt et medlem 1) ikke melder afbud senest 24 timer før eller 2) udebliver fra en aftalt tid trækkes der ét klip til personlig træning.

 

§15. Ændringer i medlemsbetingelser

 

Seier kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som føl­ge af vilkårsændringerne, er med­lemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter pro­ceduren i §7. Seier har ret til at foretage sædvan­lige ændringer i or­densreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 

§5. Prisændringer

 

Prisændringer meddeles via e-mail senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

 

§17. Anti Doping Danmark

 

Som medlem forpligter du dig fra at afholde dig for brug dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. SeierFitness vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i et af SeierFitness’ træningscentre under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.

 

§18 Virksomhedsaftaler

 

Medlemmer, som er registreret med en virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem SeierFitness og den aktuelle virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Medlemmet forpligter sig til at underrette SeierFitness, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. Når betingelserne for en almindelig virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, vil den månedlige medlemspris stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

 

§19 Personoplysninger, Markedsføring og Kommunikation

 

SeierFitness vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivserklæring og gældende lovgivning.

 

§20 Kameraovervågning

 

Der vil være kameraovervågning i SeierFitness. Formålet med overvågningen er at forebygge/undersøge lovovertrædelser og skabe et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.