Datapolitik

PERSON DATAPOLITIK I SEIERFITNESS

Senest opdateret: 10. august 2022

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig om vores datapolitik, som registreret om SeierFitness´ behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

SeierFitness ApS
Mariane Thomsens Gade 2F, 1. sal
CVR 34223076

 

Læs om vores cookie – og privatlivspolitik her.

Datapolitik - Hvilke oplysninger indsamler SeierFitness?

Vores Datapolitik:

SeierFitness indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

SeierFitness indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i SeierFitness, uden at afgive disse personlige oplysninger:

  • De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i SeierFitness, og når du opdaterer din profil (fulde navn, billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, betalingsoplysninger, evt. firmarelation).
  • Oplysninger om din besøgshistorik i vores centre samt information om dine tilkøb i SeierFitness (stamcenter, antal besøg, besøgte centre, holddeltagelse, køb af bootcamps og personlig træning).
  • Indholdet af korrespondancer og sagsbehandling mellem dig og SeierFitness´ medarbejdere vedrørende dit medlemskab i SeierFitness.
  • Gennem videoovervågning i vores centre, der er etableret med henblik på at øge medlemmernes og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

 

SeierFitness indsamler og behandler dertil følgende personlige oplysninger, forudsat at du har afgivet dit særskilte samtykke hertil:

  • Oplysninger om, hvilke nyheds- og marketingsrelaterede mails fra os, du åbner, samt hvordan du klikker rundt i dem.
  • Oplysninger om din færden på vores digitale kanaler, herunder hvilke sider du besøger, og hvordan du klikker rundt på vores hjemmeside seierfitness.dk samt i vores app SeierFitness.
  • Ved anvendelse af visse funktioner i vores app, opsamler vi personoplysninger som alder, højde og vægt.

Hvad bruger SeierFitness dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de bedste træningsoplevelser. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem i vores centre, eller når du i vores app kan få et nemt og overskueligt overblik over din træningshistorik.

Derudover bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om vores medlemmers behov i forhold til træning. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud og informationer, der matcher dig og dine interesser.

Datapolitik - Hvem videregiver SeierFitness dine oplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab og give dig værdi gennem de bedste træningsoplevelser. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig som medlem i vores centre, eller når du i vores app kan få et nemt og overskueligt overblik over din træningshistorik.

Derudover bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om vores medlemmers behov i forhold til træning. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud og informationer, der matcher dig og dine interesser.

Hvem videregiver SeierFitness dine oplysninger til?

SeierFitness videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og SeierFitness, SeierFitness er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det kan eksempelvis ske ved inkasso-sager eller ved doping-sager, hvor SeierFitness videregivelse af personlige oplysninger til Anti Doping Danmark sker med hjemmel i hensynet til en væsentlig samfundsinteresse.

SeierFitness benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af SeierFitness. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover fortrinsvist databehandlere indenfor EU/EØS. I det omfang vi benytter databehandlere lokaliseret i andre lande, sker det kun hvis disse databehandlere efterlever EU’s regler om persondatabeskyttelse (GDPR).

Endelig videregiver SeierFitness overvågningsvideoer, systemlogfiler og andre data til politiet i forbindelse med en evt. efterforskning af strafbare handlinger i vores centre.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i SeierFitness, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette.

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form og SeierFitness (samt vores databehandlere) udveksler kun dine data via sikre krypterede datalinjer.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte SeierFitness medlemsservice via info@seierfitness.dk

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Evt. videomateriale fra overvågningsudstyr udleveres ikke til enkeltpersoner, men alene til politiet.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage

Hvis du mener, at SeierFitness har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.