Medlemskab
Som medlem af SeierFitness bliver du en del af en eksklusiv fitnessklub. Vi træner i attraktive omgivelser i en altid afslappet atmosfære.

Kom godt i gang!

Når du tilmelder dig, bliver du tilbudt en gratis opstartssamtale samt opfølgningssamtale med en personlig træner, som sikrer, at du kommer godt fra start, med det samme!

Samtalerne kan du bl.a. bruge på:

  • INBODY måling og vejledning af resultaterne
  • Afklaring af dine behov og hvordan du bedst udnytter klubbens faciliteter
  • Gennemgang af digitalt styrketræningsprogram

Medlemskaber til SeierFitness

FITNESS

Adgang til fitness

Adgang til 4 x holdtræning eller saunagus pr. måned
Du kan booke 2 uger frem
4 aktive bookinger ad gangen

Sauna og havbad

Gratis kropsanalyse

Fri adgang til digitale styrketræningsprogrammer 

God kaffe, Frisklavede shakes, Børsen og verdens blødeste sofa

TrainLikeHome
Adgang til over 60 klubber i Danmark og 1600 på verdensplan

Adgang til klubben hver dag 05.00-23.00

2 timers fri parkering hver gang du træner

6 mdr. aftaleperiode

Pr. måned645 kr.

PREMIUM

Ud over fordelene i FITNESS medlemskabet, kan du nyde følgende:

Ubegrænset adgang til holdtræning
Du kan booke 3 uger frem
10 aktive bookinger ad gangen

Full Body HIIT
Den ultimative helkropstræning i vores specialdesignede HIIT Zone

2 timers personlig træning hvert halve år
Værdi 1300kr

6 mdr. aftaleperiode

Pr. måned795 kr.

UNLIMITED

Ud over fordelene i FITNESS & PREMIUM kan du nyde følgende:

Ubegrænset adgang til holdtræning
Du kan ekstraordinært booke 4 uger frem
10 aktive bookinger ad gangen

Adgang til Seier Reformer
Eksklusiv helkropstræning der forbedrer din styrke, coremuskulatur, fleksibilitet og koordination. Træningen foregår på små hold i vores specialdesignede reformer studio.

Pris pr. måned895 kr.

SEINOR (+67)

Du træner i en lækker klub med moderne og eksklusivt udstyr. Du får en beliggenhed i højeste klasse med havudsigt, hyggelig stemning samt plads og luft omkring dig.

Adgang til fitness

Ubegrænset adgang til holdtræning
Du kan booke 2 uger frem
10 aktive bookinger ad gangen

Saunagus
Flere gange om ugen fra sep-juni

Gratis kropsanalyse

TrainLikeHome
Få adgang til over 60 klubber i Danmark og 1600 på verdensplan, når du rejser. Find klubberne og book direkte adgang via din telefon.

Adgang til klubben hver dag 05.00-23.00

2 timers fri parkering hver gang du træner

Inkl. HIIT er prisen 695 pr. måned
Inkl. Reformer er prisen 795 pr. måned

6 mdr. aftaleperiode

Pr. måned595 kr.

Dagskort

Et dagskort giver adgang til:

 • 2 timers parkering
 • Fitness
 • Holdtræning
 • Sauna og havbad

Pris195 kr.

Klippekort til holdtræning

Klippekort til enkeltsessioner giver adgang til:

 • 2 timers parkering
 • Deltagelse på en holdtime
 • Priser fra kr. 133-160

Pris pr. klip fra133 kr.

 


Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet

 

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos Seier har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til Seier. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via medlemslogin på www.seierfitness.dk.

 

§2. Medlemsarmbånd

 

Mister eller beskadiger et medlem sit medlemsarmbånd, skal det straks meddeles til Seier, som udfærdiger et nyt armbånd mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

 

§3. Varighed

 

Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §7. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Ved køb af abonnement ved fjernsalg (køb foretaget online) har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.

 

§4. For sen betaling

 

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til klubben blive indstillet, og der bliver udsendt en betalingspåmindelse til medlemmet. Hvis medlemmet ikke betaler senest 8 dage efter denne påmindelse, udsendes et rykkerbrev med tillæg af et rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 8 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder Seier sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §7. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

 

§7. Opsigelse af medlemskaber

 

Alle vores DIBS medlemskaber er med en seks måneders aftaleperiode! DIBS-medlemskaber kan tidligst opsiges til udgangen af bindingsperioden. Varslet er på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftlig via e-mail til klubben. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlem­skab er op­sagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centeret.

 

§6. Bero perioder

 

Dit medlemskab kan kun sættes på standby, ved udstationering, sygdom eller graviditet. Er du PREMIUM eller ALL IN medlem, har du ekstra bero muligheder.

 

§8. Umyndige medlemmer

 

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af ikke-myndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i en Seier klub.

 

§12. Afmelding af holdreservation

 

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest tre (3) timer før starttidspunktet. Så­fremt et medlem 1) ikke af­melder en holdreservation til ti­den eller 2) ikke melder afbud senest tre (3) timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste og deltagelse er be­kræftet af Seier, opkræves medlem­met et gebyr efter gældende takst. Forudbetalte medlem­skaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldigheds periode.

 

§21 Bookingregler og fremmøde til holdtræning

 

Du kan booke holdtræning 14 dage frem i tiden fra det aktuelle tidspunkt. Det betyder, at du umiddelbart efter en afsluttet holdtræning kan booke det samme hold 14 dage ude i fremtiden. Inden for disse 14 dage kan du have op til 10 åbne bookinger.

Billetten kan afhentes tidligst 2 timer og senest 10 minutter inden træningen begynder. Billetter som ikke afhentes, uddeles 10 minutter inden træningen begynder, til dem, som står på venteliste. Billetterne uddeles efter ventelisteprincippet, hvor nr. 1 på ventelisten får den første ledige plads osv. Husk at registrere, at du er kommet, på vores bookingstationer, hvis du står på venteliste og gerne vil deltage i en holdtræning.

Er du ALL IN medlem har du ekstraordinære bookingrettigheder.

§9. Helbredstilstand og personskade

 

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Seier. Seier anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. Seier tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

§10. Værdigenstande

 

Seier anbefaler, at alle gen­stande af værdi opbeva­res i et aflåst skab under træning. Seier bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

 

§11. Ordensregler

 

Det til enhver tid gældende ordensreg­lement samt an­visninger givet af Seier´s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Træning skal ske i træningstøj og indendørssko. Det er ikke tilladt at træne i bare tæer eller strømpesokker.

 

§13. Køb af klip til personlig træning

 

Fortryder et medlem køb af klip til personlig træning eller af anden årsag ikke får brugt de forudbetalte klip, refunderes pengene ikke for de tilbageværende klip.

 

§14. Afmelding af tid ved en personlig træner

 

Er et medlem, der har købt klip til personlig træning, forhindret i at møde til aftalt tid med den personlige træner, skal der meldes afbud senest 24 timer før. Så­fremt et medlem 1) ikke melder afbud senest 24 timer før eller 2) udebliver fra en aftalt tid trækkes der ét klip til personlig træning.

 

§15. Ændringer i medlemsbetingelser

 

Seier kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som føl­ge af vilkårsændringerne, er med­lemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter pro­ceduren i §7. Seier har ret til at foretage sædvan­lige ændringer i or­densreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 

§5. Prisændringer

 

Prisændringer meddeles via e-mail senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

 

§17. Anti Doping Danmark

 

Som medlem forpligter du dig fra at afholde dig for brug dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. SeierFitness vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i et af SeierFitness’ træningscentre under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.

 

§18 Virksomhedsaftaler

 

Medlemmer, som er registreret med en virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem SeierFitness og den aktuelle virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Medlemmet forpligter sig til at underrette SeierFitness, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. Når betingelserne for en almindelig virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, vil den månedlige medlemspris stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

 

§19 Personoplysninger, Markedsføring og Kommunikation

 

SeierFitness vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivserklæring og gældende lovgivning.

 

§20 Kameraovervågning

 

Der vil være kameraovervågning i SeierFitness. Formålet med overvågningen er at forebygge/undersøge lovovertrædelser og skabe et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.